קטגוריה: <span>מכתש רמון רקע כללי</span>

מכתש רמון רקע כללי

מכתש רמון – היווצרות נדירה של תופעת טבע מכתש רמון מצוי בנגב הישראלי, הוא אחד מחמישה מכתשים שמצויים בנגב שאופן היווצרותם בטבע נחשבת לנדירה,שלכך נדרשים שילוב של מספר תנאים על מנת שייווצר מכתש. חמשת המכתשים בנגב הם: מכתש רמון, המכתש הגדול, המכתש הקטן ושני מכתשי התאומים בהר עריף. מכתש רמון לעומת שאר המכתשים הוא מכתש סחיפה (מכתש ארוזי) הוא מכתש שקע שבניגוד לשאר …