מלון בראשית תמונות מכתש רמון

מלון בראשית תמונות מכתש רמון-1

מלון בראשית תמונות מכתש רמון-2

מלון בראשית במצפה רמון על שפת המכתש